Био-Пластиката можеби е поштетна од обичната

Био-пластиката потенцијално е многу поштетна за околината од кнвенционалната пластика која е добиена од нафтени деривати, според експертот за рецикликрање Arthur Huang.

Месечен Билтен
Добиватеј ги сите новости и промоции во вашиот емаил.

По зачленување проверете го вашиот емаил за потврда.